Nové videokurzy

Na stránku Videokurzy jsme přidali několik videí věnovaných tradičním řemeslům.

Masopustní propagační akce na Statku Bernard

Při oslavě masopustu proběhla v Královském Poříčí propagační akce projektu Řemeslo má zlaté dno.

V Osvračíně probíhají kurzy keramiky

V keramické dílně u Jaroslava Chnápka probíhají kurzy keramiky. Účastníci si během kurzu mohli vyzkoušet různé techniky. Velký zájem byl o práci na hrnčířském kruhu.

Slavnostní otevření klubu lidové tvořivosti v Draženově

Dne 28. 10. 2011 MAS Český les slavnostně otevřela klub lidové tvořivosti v Draženově. Návštěvníci akce si mohli prohlédnout nově vybudované dílny, ve kterých předváděly své umění místní řemeslnice. Velký zájem vzbudilo hlavně paličkování a vyšívání chodských krojů.

Přírodní materiály v Královském Poříčí

Dne 20. 10. 2011 vyráběly účastníci kurzu na Statku Bernard dřevěnou loutku. Další kurz proběhne 27. 10. 2011, ještě se můžete přihlásit!

Předposlední letošní výroba svící v MAS Sokolovsko

Předposlední letošní kurz výroby svící proběhl v Královském Poříčí. Poslední kurz se uskuteční ve čtvrtek 20. 10. 2011 v Chodově.

Na Stříbrné se vyráběly svíčky

Pod vedením Pavlíny Klemerové proběhl 12. 10. 2011 na obecním úřadě ve Stříbrné kurz výroby svící. V plánu jsou další kurzy výroby svící, a to v Královském Poříčí ve dnech 13. 10. 2011 a 9. 2. 2012 a v Chodově 20. 10. 2011. Přihlásit se můžete hned teď!

Figurální kresba v Královském Poříčí

Dne 6. 10. 2011 proběhl v Královském Poříčí na Statku Bernard kurz figurální kresby pod vedením pana Balíka.

Nové kurzy v MAS Sokolovsko

V nabídce kurzů MAS Sokolovsko přibyla práce s kovem a design řemeslných výrobků. Dále přibyl Chodov jako dějiště některých kurzů – viz nabídka kurzů. Organizátoři se těší na vaši účast! Kurzy jsou zcela zdarma. Přihlaste se…

Propagační kampaň v Chlumu sv. Maří

V obci Chlum Svaté Maří proběhla dne 12. 6. 2011 propagační kampaň zaměřená na podporu tradičních řemesel. Proběhla při chlumské pouti Seslání Ducha svatého, kterou navštívilo několik set návštěvníků.