O projektu

Logo projektu Řemeslo má zlaté dno

Staré české přísloví praví: „Řemeslo má zlaté dno“. Touto moudrostí našich dědů se inspirovali předkladatelé tohoto projektu, kteří citované přísloví nevnímají ve smyslu ekonomickém, ale zastávají názor, že český venkov si může od svých současných problémů pomoci z velké části sám, pokud se mu podaří mobilizovat svůj vlastní, dosud velmi nedostatečně využívaný, lidský a sociální kapitál.

 • 9 Klubů lidových řemesel vybavených nezbytným zařízením a vybavením a opatřených venkovním označením
 • 1 společná webová stránka projektu
 • 9 rolovacích výstavních posterů
 • 10 propagačních stánků
 • 12 000 propagačních letáků na kurzy lidových řemesel a zručností ve 3 územních mutacích
 • 17 propagačních (náborových) akcí na účast v kurzech tradičních řemesel a zručností
 • 125 kurzů lidových řemesel s českým lektorem s 345 vyučovacími hodinami
 • kurz lidových řemesel s německým lektorem s 5 vyučovacími hodinami
 • tuzemské exkurze
 • zahraniční exkurze
 • účasti na výstavách na regionální úrovni
 • účast na národní výstavě
 • 24 obcí bude přímo zapojeno do realizace projektu z toho je 15 obcí, ve kterých žije méně než 500 obyvatel

Kluby lidové tvořivosti

Hlavním opatřením projektu je vytvoření „Klubů lidové tvořivosti“ pro provozování lidových řemesel na území:

 • MAS Krajina: v Chotovinách, Smilových Horách, Borotíně, Nadějkově, Dolní Hořici,
 • MAS Český les: v Draženově a Halži,
 • MAS Sokolovsko: v Královském Poříčí.

Propagace lidových řemesel

MAS Krajina srdce pořídí 3 propagační stánky, 3 rolovací postery; MAS Český les pořídí 5 propagačních stánků, 3 rolovací postery a MAS Sokolovsko 2 propagační stánky a 3 rolovacích postery. Všemi účastníky projektu včetně zahraničního partnera, kterým bude německá místní akční skupina Initiaktivkreis Tirschenreuth, bude realizována společná webová stránka, na které budou prostřednictvím třiceti cca 5ti minutových videospotů, fotografií a textů propagována různá lidová řemesla a techniky ručních dovedností.

Pořízené propagační stánky budou využity při celkem 18ti akcích zaměřených na propagaci kurzů tradičních řemesel na území do projektu zapojených MAS. Propagační stánky a rolovací postery budou využity při třech lokálních a při jedné národní výstavě, kde budou propagovány výstupy a výsledky předkládaného projektu.

Kurzy lidových řemesel

Pořádané vzdělávací akce budou zaměřené na rozvoj zručností a znalostí z oblasti lidových řemesel a tradiční lidové tvořivosti. Realizovat se budou prostřednictvím celkem 125 kurzů (každý v rozsahu 3 vyučovací hodiny). Dále bude uspořádán jeden kurz s účastí lektora z partnerské zahraniční MAS v rozsahu 5 vyučovacích hodin. Každá do projektu zapojená MAS uspořádá na svém území dva kurzy (každý v rozsahu 3 vyučovací hodiny) s účastí lektora z partnerské MAS z ČR.

Nábor na kurzy tradičních řemesel bude proveden prostřednictvím distribuce 12 000 ks propagačních letáků při propagačních akcích.

Budou uspořádány dvě tuzemské a jedna tuzemsko-zahraniční exkurze. Hostiteli a průvodci exkurzí budou vždy zástupci hostitelské MAS. Návštěvu českých MAS opětuje německý partner návštěvou území MAS Sokolovsko.

Komentáře nejsou povoleny.