Cíle

Založení Klubů lidové tvořivosti

V každém ze zapojených území MAS vzniknou po stavebních úpravách a rekonstrukcích klubové prostory, které budou vybaveny nábytkem, stroji a dalším zařízením vhodným pro scházení obyvatel území při provozování tradičních řemesel a jiných ručních dovedností – tak budou vytvořeny vhodné podmínky pro udržitelnost projektu

Propagace tradičních řemesel a zručností

Každé území přispěje k vytvoření databáze kontaktů a informací o místních „živých“ lidových řemeslech a jejich protagonistech včetně databanky kvalitních fotografických snímků, videospotů a textů tématicky zaměřených na tuto problematiku. Tyto materiály budou využity pro přípravu webové stránky projektu, určené pro účastníky kurzů a pro další zájemce o tuto problematiku (školy, obce, podnikatelé) a pro výrobu rolovacích posterů pro výstavní účely. Při náborových akcích do kurzů a při prezentaci výstupů a výsledků projektu budou propagována tradiční lidová řemesla a zručnosti.

Výměna zkušeností v rámci území zapojených MAS

V rámci každého území budou shromážděny informace o dosud „živých“ místních tradičních řemeslech, budou osloveni místní provozovatelé těchto řemesel, kteří se, pokud uspějí v konkursním řízení, jako lektoři zúčastní místních kurzů, jejichž cílem bude naučit jejich účastníky základům svého řemesla, za účast v kurzu obdrží účastníci certifikát. Propagace kurzů včetně poskytování informací o nich, bude prováděno na místních akcích.

Výměna zkušeností mezi územími partnerských MAS

V rámci projektu proběhnou exkurze do jednotlivých území místních akčních skupin zapojených do projektu, zástupkyně/zástupce hostitelského území seznámí účastnice exkurze s místními tradičními řemesly, budou vytvořeny takové podmínky, aby si účastnice mohly některé místní řemeslo prakticky vyzkoušet, v rámci exkurze proběhne předváděcí akce s přehlídkou místních tradičních řemesel a zručností – do akce budou aktivně zapojeny všechny účastnice exkurze a zástupci hostitelského území. Pro vybrané kurzy, které budou probíhat na územích zapojených MAS, budou jako lektoři pozvání řemeslníci z jiného území MAS zapojené do projektu.

Komentáře nejsou povoleny.